1.jpg
2.jpg
3.jpg

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu : “Thiết bị cho PTN Địa cơ học, công trình ngầm và chẩn đoán kỹ thuật” thuộc dự án: “Tăng cường trang thiết bị thí nghiệm cơ học ứng dụng“

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành  một số điều của luật đấu thầu.

Căn cứ Công văn số 2361/ VHL-KHTC ngày 20/11/2015 của Ban KHTC- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về kết quả kiểm tra kết quả đấu thầu gói thầu Thiết bị cho PTN Địa cơ học, công trình ngầm và chẩn đoán kỹ thuật thuộc Dự án Tăng cường trang thiết bị thí nghiệm cơ học ứng dụng.

Viện Cơ học và Tin học ứng dụng thông báo đến các nhà thầu tham gia đấu thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên như sau :

1.     Đơn vị trúng thầu               : Công ty CP Thiết bị Sài Gòn.

Địa chỉ                                : 27-29-31 Đường 9A, KDC Trung Sơn, Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh.

Giá trúng thầu                              : 1.960.345.299 đồng

Thời gian thực hiện             : Từ 15 - 60 ngày.

Hình thức hợp đồng            : Hợp đồng trọn gói.

       2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà thầu.

 

STT

Danh sách nhà thầu không được lựa chọn

Lý do không được  lựa chọn của các nhà thầu

1

Công ty CP TB KTTV và MT Việt Nam ( HYMETCO )

Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu có một số điểm không đạt đủ các yêu cầu theo mục 2 chương 3 hồ sơ mời thầu. ( dưới 12 tiêu chí)

2

Công ty TNHH An Thi Việt Nam

Tư cách hợp lệ của nhà thầu không đáp ứng theo khoản 1 Mục 15 Chương I hồ sơ mời thầu

 

Công ty TNHH TM và ĐT T&N

Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của nhà thầu có một số điểm không đạt đủ các yêu cầu theo mục 2 chương 3 hồ sơ mời thầu. ( dưới 12 tiêu chí)

 

Công  ty TNHH công nghệ môi trường Trần Nguyễn

Tư cách hợp lệ của nhà thầu không đáp ứng theo khoản 2 Mục 13 Chương I hồ sơ mời thầu

Viện Cơ học và Tin học ứng dụng chân thành cảm ơn các nhà thầu đã tham gia dự thầu và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý nhà thầu trong các gói thầu khác của chúng tôi.

 Trân trọng !

 

 


CÁC THÔNG BÁO ĐÃ ĐƯA: