1.jpg
2.jpg
3.jpg

 

THÔNG BÁO

XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH TRONG NƯỚC NĂM 2014

CHUYÊN NGÀNH  : CƠ HỌC VẬT THỂ RẮN

                                           MÃ SỐ                      : 60 44 21 01

(Địa chỉ trang web: www.iami.ac.vn)

Viện Cơ học và Tin học ứng dụng – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh trong nước năm 2014

1. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN:

   Người dự xét tuyển nghiên cứu sinh (dưới đây gọi là người dự tuyển) cần thỏa các điều kiện sau

1.1. Điều kiện văn bằng:  các điều kiện văn bằng sau

     a. Có bằng thạc sĩ (thuộc phương thức có thực hiện luận văn) đúng chuyên ngành hay chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển

     b. Có bằng thạc sĩ (thuộc phương thức không thực hiện luận văn) đúng chuyên ngành hay chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển và phải có ít nhất 1 công trình khoa học thuộc chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

1.2. Công trình khoa học:

a. Đối với người dự tuyển tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ không thực hiện luận văn thì phải có ít nhất 01 công trình khoa học: người dự tuyển là chủ nhiệm đề tài hoặc chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ trở lên đã nghiệm thu hoặc người dự tuyển là tác giả chính (có tên đứng đầu trong nhóm tác giả) bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục do Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước qui định.

    b. Đối với người dự tuyển chưa có bằng thạc sĩ thì phải có ít nhất 01 công trình khoa học (đề tài hoặc chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ trở lên đã nghiệm thu hoặc bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học thuộc danh mục do Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước qui định)

 

1.3. Đề cương nghiên cứu: Xem hướng dẫn viết đề cương trong hồ sơ dự tuyển

1.4. Cán bộ hướng dẫn : có chức danh PGS hay có học vị Tiến sĩ trở lên và có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu.

1.5. Thư giới thiệu: Có hai thư giới thiệu của hai giảng viên hoặc nghiên cứu viên có chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng ngành, trong đó chỉ có tối đa 1 thư giới thiệu của tập thể cán bộ hướng dẫn.. (mẫu trong hồ sơ dự tuyển) 

1.6. Thâm niên công tác: không bắt buộc.

1.7.  Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

1.8.  Phải có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động chuyên môn phục vụ nghiên cứu và thực hiện đề tài luận án như qui định tại mục 1. 2 thông báo này

1.9.  Nộp hồ sơ đầy đủ và đúng thời hạn qui định

2. QUI ĐỊNH VỀ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN

2.1. Người dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau đây:

      a. Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là  tiếng Anh,

      b. Có 1 trong các chứng chỉ ngoại ngữ dưới đây:

         - Tiếng Anh: chứng chỉ TOEFL iTP 450, TOEFL iBT 45, TOEIC 500 trở (do Viện Giáo dục Hoa kỳ - ETS cấp); IELTS 5.0 (do Hội đồng Anh, ĐH Cambridge, IDP- Úc cấp);

3.  DANH MỤC CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2014

Cơ học vật thể rắn                              Mã số : 60 44 21 01

4. HỒ SƠ DỰ TUYỂN , THỜI GIAN THI, VÀ LỆ PHÍ:

4.1. Hồ sơ dự tuyển:

            Người dự tuyển liên hệ nhận hồ sơ xét tuyển tại Trung tâm Đào tạo – Viện đến hết ngày 15/06/2014   (giờ hành chính)

            -Lệ phí hồ sơ ( Miễm phí)

4.2. Nộp hồ sơ xét tuyển:

       Người dự tuyển nộp hồ sơ xét tuyển tại Trung tâm Đào tạo- Viện, trước ngày 30/06/2014 (Giờ hành chính)  

     

Lưu ý: Không nhận hồ sơ chưa đầy đủ

Lệ phí xét tuyển:

   - Thí sinh có bằng thạc sĩ               :   800.000đ/thí sinh

4.3. Thời gian xét tuyển:  

    Tháng 8/2014

5. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN:

5.1. Đối với thí sinh đã có bằng thạc sĩ:

       - Môn Ngoại ngữ: đạt trình độ ngoại ngữ như qui định tại mục 2.1 hoặc điểm thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh đạt từ 50/100 điểm trở lên.

       - Phỏng vấn xét tuyển: Hội đồng chuyên môn phỏng vấn trực tiếp để đánh giá trình độ chuyên môn, khả năng tự nghiên cứu, học lực ở bậc đại học, thạc sĩ, .... Xét duyệt đề cương nghiên cứu, .... Điểm đánh giá của Hội đồng chuyên môn phải đạt từ 7.0 trở lên.

       - Hội đồng xét tuyển: Hội đồng tuyển sinh Sau đại học sẽ phê duyệt danh sách trúng tuyển dựa trên cơ sở xét tuyển và đề nghị của Hội đồng chuyên môn; kết quả môn ngoại ngữ; chỉ tiêu đào tạo năm 2014.

6. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC TIẾN SĨ:

6.1. Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ gồm: (Chưa kể 2 môn Triết và ngoại ngữ)

      -  Phần 1: Các học phần bổ sung: là học phần gồm các môn học thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ cùng khóa dành cho các đối tượng như sau: (1) Nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ; (2) Nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành gần với chuyên ngành học tiến sĩ; (3) Nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng với chuyên ngành học tiến sĩ nhưng tốt nghiệp đã nhiều năm hoặc do cơ sở đào tạo khác cấp

      - Phần 2: Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan:

Học phần này chủ yếu nghiên cứu sinh sẽ tự học và tự nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn. Học phần này phải đuợc hoàn tất trong 24 tháng đầu đối với  NCS đã có bằng thạc sĩ và trong 46 tháng  đầu đối với NCS chưa có bằng thạc sĩ .

            + Học phần ở trình độ tiến sĩ: Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành các học phần ở trình độ tiến sĩ với tổng khối lượng là 8 - 12 tín chỉ, (tương ứng từ 2 - 4 môn học). Là học phần căn bản liên quan đến những kiến thức cốt lõi ở mức độ cao của ngành và chuyên ngành

            + Các chuyên đề tiến sĩ: Mỗi nghiên cứu sinh phải hoàn thành các chuyên đề tiến sĩ với tổng khối lượng từ 4 đến 6 tín chỉ (tương ứng với 1 đến 2 môn). Các chuyên đề tiến sĩ đòi hỏi nghiên cứu sinh tự cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài luận án

            + Tiểu luận tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án đòi hỏi nghiên cứu sinh thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận án, nêu những vấn đề tồn tại, chỉ ra những vấn đề mà luận án cần tập trung nghiên cứu giải quyết

      - Phần 3: Nghiên cứu khoa học và luận án tiến sĩ.

6.2. Thời gian đào tạo:

Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ cùng ngành là 03 năm tập trung; đối với người chỉ có bằng đại học cùng ngành là 05 năm tập trung.

              Mọi thông tin chi tiết về xét tuyển nghiên cứu sinh vui lòng xem trên trang web: http://www.iami.ac.vn

Văn phòng Trung tâm đào tạo: Phòng 24 ( lầu 2) 291 Điện Biên Phủ, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 39308575      Fax: (08) 39308300

    Hội đồng tuyển sinh SĐH  - Viện CHTHUD

 

 

 

 

 

 


CÁC THÔNG BÁO ĐÃ ĐƯA: