1.jpg
2.jpg
3.jpg

 THÔNG BÁO

Về lớp học chuyên dề " Formal methods in software engineering - Phương pháp hình thức trong công nghệ phần mềm"

Giảng viên: GS Blanqui Frederic, Viện Inventeurs Du Numérique _ INRIA

Trợ giảng: Phd Student Lý Kim Quyên

Lớp học được tổ chức từ ngày 12/3/2013 đến 19/3/2013 theo thời gian như sau:

Sáng: Bắt đầu từ 9:30- 11:30 (lý thuyết)

Chiều: Bắt đầu từ 13:00- 16:00(thực hành)

Địa điểm: Tại hội trường VAST- HCM Số 1 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. HCM

Nội dung của lớp học: Giới thiệu cho học viên các kiến thức cơ bản về toán học, logic và khoa học máy tính để có thể nắm được ngữ nghĩa và cách chứng minh tính đúng đắn của một chương trình. Bao gồm các chủ đề sau đây:

- Induction, first-order terms, universal algebra, matching and unification

- Computable functions, Turing machines and complexity classes

- Lambda-terms, lambla-calculus and computability

- Simply typed lambla-calculus, type checking and type inference

- First-order logic, natural deduction and Curry-Howard isomrphism

- Operational semantics of programming languages

Ghi chú:

Mỗi học viên cần chuẩn bị và đem theo laptop để chạy OCaml và Coq trên hẹ điều hành Linux

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Anh Phạm Thành Phú (email: thanhphu89@gmail.com, số điiện thoại di dộng 0987 573 163) hoặc Chị Lê Thu (email: thuletv.kt@gmail.com, số điện thoại di động 0909 46 06 56).

Rất mong nhận được sự tham gia của các học viên.

VIỆN TRƯỞNG

Đã ký


CÁC THÔNG BÁO ĐÃ ĐƯA: