1.jpg
2.jpg
3.jpg

“Asia GEO Grid Initiative Project and Flux monitoring activities in Vietnam”

tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 23 tháng 01 năm 2013

 

 

FLUX MONITORING IS THE ONE OF THE IMPORTANT ISSUES IN CLIMATE CHANGE RESEARCH ASLO ONE OF THE MAIN TOPIC IN THE GEOGRID PROJECT OF AIST. VAST- AIST BILATERAL WORKSHOP TO CONECT THE ACADEMY RESEARCH AND THE APPLIED RESEARCH IN THE FOCUS OF BUILDING THE SOLUTION TO ADAPT TO THE EFFECT OF CLIMATE CHANGE SUPPORTED BY THE ADVANCED COMPUTATIONAL ENGINEERING TOOLS SUCH AS CLOUD COMPUTING OF ASIA GEOGRID INITIATIVE PROJECT. WORKSHOP WILL RAISE THE CHANCE FOR IDENTIFY THE THEME OF FUTURE COLLABORATION RESEARCH BETWEEN VAST- AIST AND OTHER INSTITUTION .

 

Giám sát khí thải là một trong những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu biến đổi khí hậu. Đồng thời giám sát khí thải cũng là một trong những chủ đề chính trong dự án GEO GRID của AIST. Hội thảo song phương VAST- AIST nhằm kết nối các Viện Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng với trọng tâm xây dựng các giải pháp thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu với sự hỗ trợ của các công cụ kỹ thuật tính toán tiên tiến như điện toán đám mây của dự án Asia GEO GRID.Hội thảo sẽ tạo cơ hội cho việc định hình các  chủ đề  hợp tác nghiên cứu trong tương lai giữa VAST-AIST và các Viện

 

Viện Cơ học và Tin học ứng dụng trân trọng kính mời Quí Cơ quan cử đại diện Lãnh đạo và cán bộ tham dự Hội thảo(Chương trình Hội thảo xin được gửi kèm)

Thời gian : 8 giờ đến 16 giờ ngày 23/01/2013 (Thứ tư)

Địa điểm: Hội trường 1, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Số 1 Mạc Đỉnh Chi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Mọi Thông tin chi tiết xin liên hệ với Ông Đào Văn Tuyết (Email: tuyetdv@gmail.com. Số điện thoại di động: 0917337160) Hoặc ông Phạm Thành Phú (email: thanhphu89@gmail.com, số điện thoại di động 0987573163).

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quí Cơ quan.


CÁC THÔNG BÁO ĐÃ ĐƯA: