1.jpg
2.jpg
3.jpg

 THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

 - Tên Bên mời thầu: VIỆN CƠ HỌC VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG

 - Tên gói thầu: Thiết bị máy tính thuộc đề tài Mở rộng ứng dụng hệ thống PACS và xây dựng hệ thống Telemedicine tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương

- Tên đề tài: Mở rộng ứng dụng hệ thống PACS và xây dựng hệ thống Telemedicine tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương

 - Nguồn vốn: Ngân sách

 - Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh (trong nước)

 - Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ, ngày 6 tháng 11 năm 2012 đến trước 9giờ 30, ngày 21 tháng 11 năm 2012 (trong giờ hành chính).

 - Địa điểm nhận HSMT: Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
(Phòng 1 địa chỉ: 291 Điện Biên Phủ - P7-Q3-Tp.Hồ Chí Minh)

 - Giá bán 1 bộ HSMT: không

 - Địa chỉ nhận HSDT: Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
(Phòng 1) địa chỉ 291 Điện Biên Phủ - P7-Q3-Tp.Hồ Chí Minh

 - Thời điểm đóng thầu: 09giờ, ngày 21 tháng 11 năm 2012

  - Bảo đảm dự thầu: Không

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 21 tháng 11 năm 2012

tại Viện Cơ học và Tin học ứng dụng

VIỆN CƠ HỌC VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG kính mời các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.


CÁC THÔNG BÁO ĐÃ ĐƯA: