1.jpg
2.jpg
3.jpg

CHÚC MỪNG XUÂN NHÂM THÌN!
 NHÂN DỊP NĂM NHÂM THÌN ĐẾN THAY MẶT LÃNH ĐẠO VIỆN XIN CHÚC MỪNG TOÀN THỂ CÁN BỘ - NHÂN VIỆN, CÁC CỤ HƯU TRÍ, CAC ĐỐI TÁC CỦA VIỆN ΜỘΤ NĂM MỚI NHIỀU THẮNG LỢI, GIA ĐÌNH AN KHANG, THỊNH VƯỢNG, SỨC KHỎE DỒI DÀΟ VÀ HẠNH PHÚC!
 VIỆN TRƯỞNG
 NGUYỄN XUÂN МÃN 


CÁC THÔNG BÁO ĐÃ ĐƯA: