1.jpg
2.jpg
3.jpg


 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

 - Tên Bên mời thầu: VIỆN CƠ HỌC VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG

 - Tên gói thầu: Thiết bị cho phòng thí nghiệm Mô phỏng số phục vụ hướng Cơ học tính toán, công trình và chẩn đoán kỹ thuật

 - Tên dự án: Tăng cường trang thiết bị thí nghiệm Cơ học ứng dụng

 - Nguồn vốn: Ngân sách

 - Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh ( trong nước )

 - Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ, ngày 13 tháng 12 năm 2011 đến trước 10 giờ, ngày 23 tháng 12 năm 2011 (trong giờ hành chính).

 - Địa điểm bán HSMT: 291 Điện Biên Phủ - P7-Q3-Tp.Hồ Chí Minh

 - Giá bán 1 bộ HSMT: không

 - Địa chỉ nhận HSDT: 291 Điện Biên Phủ - P7-Q3-Tp.Hồ Chí Minh

 - Thời điểm đóng thầu: 10 giờ, ngày 23 tháng 12 năm 2011

 - Bảo đảm dự thầu: Không

  

HSDT sẽ được mở công khai vào 10giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 23 tháng 12 năm 2011 tại 291 Điện Biên Phủ - P7-Q3-Tp.Hồ Chí Minh

VIỆN CƠ HỌC VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 


CÁC THÔNG BÁO ĐÃ ĐƯA: