1.jpg
2.jpg
3.jpg

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI TOÀN THỂ CÁN BỘ TRONG BIÊN CHẾ CỦA VIÊN ĐẾN DỰ HỌP.

- NỘI DUNG: LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM VÒNG HAI VỀ NHÂN SỰ BỔ NHIỆM VÀO CHỨC DANH PHÓ VIỆN TRƯỞNG;

-THỜI GIAN: 14 G00 NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2011

- ĐỊA ĐIỂM: PHÒNG HỌP LẦU 6 NHÀ 291, ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.7, Q.3, TP. HCM.

YÊU CẦU ĐẾN HỌP ĐÚNG GIỜ.

LANH ĐẠO VIỆN.


CÁC THÔNG BÁO ĐÃ ĐƯA: