1.jpg
2.jpg
3.jpg

Ngày 12/01/2010 Chi bộ Viện Cơ học và Tin học ứng dụng đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp hai đảng viên mới là Phan Văn Khánh và Phạm Thanh Bình.

Đây là ngày có ý nghĩa lớn đối với hai đảng viên mới và với Chi bộ của Viện - Lễ kết nạp đảng viên trùng với ngày Khai mạc Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI.

Trong buổi lễ kết nạp đồng chí Nguyễn Xuân Mãn- Bí thư Chi bộ đã căn dặn hai đảng viên trẻ tiếp tục phấn đấu rèn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi đạo đức, nâng cao nhận thức về lý luận, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chủ Tịch để trở thành đảng viên chính thức.

 


CÁC THÔNG BÁO ĐÃ ĐƯA: