1.jpg
2.jpg
3.jpg

 

CHI BO VIEN CƠ HỌC VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG TỔ CHỨC HỌP VÀO 9G00 NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2011 TẠI 291 ĐIỆN BIÊN PHỦ.

NỘI DUNG:

1- LÀM LỄ KẾT NẠP HAI ĐẢNG VIÊN MỚI;

2- ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN; HỘI NGHỊ CÁN BỘ CNVC VÀ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 2011.

3- CÔNG TÁC KHÁC.

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI TOÀN THỂ ĐẢNG VIÊN ĐẾN DỰ HỌP ĐÔNG ĐỦ VÀ ĐÚNG GIỜ.

TM. CHI ỦY

BI THƯ

NGUYỄN XUÂN MÃN


CÁC THÔNG BÁO ĐÃ ĐƯA: