1.jpg
2.jpg
3.jpg

Hội thảo tổ chức nhằm quán triệt và phổ biến "QUY CHẾ ĐÀO TẠO TIẾN SỸ CỦA VIỆN CƠ HỌC VÀ TIN HỌC ỨNG DUNG" theo sự phân cấp quản lý của Bộ GD và ĐT và tìm các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo SĐH nói chung và đào tạo tiến sỹ nói riệng của Viện.

Thời gian: 8h30 ngày 21 tháng 12 năm 2010;

Địa điểm: Phòng họp lầu 2, Nhà 291, Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, Tp. HCM;

Thành phần mời dự: Các thành viên Hội đồng KH viện; lãnh đạo các đơn vị chuyên môn; các cán bộ đã và đang tham gia giảng dạy, đào tạo SĐH tại Viện; các cán bộ, học viên đã và đang học tập, nghiên cứu SĐH tại Viện; cán bộ của Viện đang học tập sau đại học tại các cơ sở khác.

Đại diện lãnh đạo các TRƯƠNG, VIỆN và Phòng SĐH của các cơ sở đào tạo SĐH khác ở Tp. HCM.

Trân trọng thông báo và kính mời!

 BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

TRƯỞNG BAN, PGS.TS. ĐẶNG VĂN NGHÌN


CÁC THÔNG BÁO ĐÃ ĐƯA: