1.jpg
2.jpg
3.jpg

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG QUY HOACH PHÁT TRIỂN TỔNG THỂ VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN 2030

 

1

GS TS Châu Văn Minh

Chủ tịch Viện KHCNVN

Trưởng Ban

cvminh@vast.ac.vn

2

TS Phạm Văn Quý

Phó CT Viện KHCNVN

Phó Trưởng Ban

pvquy@vast.ac.vn

3

GSTSKH Nguyễn Đình Công

Phó CT Viện KHCNVN

Phó Trưởng Ban, Tổ trưởng tổ thư ký

ndcong@vast.ac.vn

4

GSTSKH Dương Ngọc Hải

Phó CT Viện KHCNVN

Phó Trưởng Ban

dnhai@imech.ac.vn

5

TS Hà Duy Ngọ

Trưởng Ban TCCB

Ủy viên, Thành viên tổ thư ký

hdngo@vast.ac.vn

6

ThS Lê Đình Thảo

Chánh Văn Phòng

Ủy viên, Thành viên tổ thư ký

ldthao@vast.ac.vn

7

PGS TS Phan Ngọc Minh

Phó Trưởng ban KHTC

Ủy viên, Thành viên tổ thư ký

pnminh@vast.ac.vn

 

8

ThS Trần Văn Ngọc

Phó Trưởng ban KHTC

Ủy viên, Thành viên tổ thư ký

ngockh@vast.ac.vn

9

PGS TS Đỗ Trường Thiện

Phó Trưởng ban UDTK

Ủy viên, Thành viên tổ thư ký

thiendt@ich.ncst.ac.vn

10

PGS TS Phan Văn Kiệm

Phó Trưởng ban TCCB

Ủy viên, Thành viên tổ thư ký

phankiem@vast.ac.vn

11

CVC Nguyễn Quang Lâm

Trưởng Ban Kiểm tra

Ủy viên

quanglam@vast.ac.vn

12

TS Bùi Quang Cư

Trưởng CQ Đại diện

Ủy viên

envidep@hcmc.netnam.vn

13

TS Ninh Khắc Bản

Trưởng Ban HTQT

Ủy viên

ninhkhacban@yahoo.com

14

PGS TS Nguyễn Quang Liêm

Viện KHVL

Ủy viên

liemnq@ims.vast.ac.vn

15

PGS TS Thái Quang Vinh

Viện Công nghệ TT

Ủy viên

tqvinh@ioit.ac.vn

16

PGS TS Trương Nam Hải

Viện CNSH

Ủy viên

tnhai@hn.vnn.vn

17

TS Bùi Hồng Long

Viện Hải dương học

Ủy viên

buihonglongion@gmail.com

18

PGS TS Lê Xuân Cảnh

Viện STTNSV

Ủy viên

lxcanh@vast.ac.vn

19

PGS.TS.Nguyễn Xuân Mãn

Viện Cơ học và Tin học ứng dụng

Ủy viên

nxmth@yahoo.com

20

GS TSKH Ngô Việt Trung

Viện Toán học

Ủy viên

nvtrung@math.ac.vn

21

GS TSKH Nguyễn Đại Hưng

Viện Vật lý

Ủy viên

ndhung@iop.vast.ac.vn

22

TS Nguyễn Hoài Châu

Viện CN môi trường

Ủy viên

chauhoaivien@yahoo.com

23

PGS TS Nguyễn Văn Tuyến

Viện Hóa học

Ủy viên

ngvtuyen@hotmail.com

24

TS Nguyễn Đình Kỳ

Viện Địa lý

Ủy viên

dinhkyvdl@gmail.com

25

TS Trần Tuấn Anh

Viện Địa chất

Ủy viên

t_tuananh@yahoo.com

26

PGS TS Doãn Minh Chung

Viện CN Vũ trụ

Ủy viên

dmchung@sti.vast.ac.vn

27

TS Nguyễn Cửu Khoa

Viện Công nghệ hóa học

Ủy viên

nckhoavnn@yahoo.com

 


CÁC THÔNG BÁO ĐÃ ĐƯA: