1.jpg
2.jpg
3.jpg

Được sự nhất trí của Thường vụ Đảng ủy  và Chủ tịch Viện KHCN VN, ngày 16 tháng 12 năm 2010 Viện CHTHUD đã tổ chức buổi họp cán bộ chủ chốt để giới thiệu nhân sự ( vòng một)  vào các ứng viên lấy phiếu tín nhiệm vào chức danh Phó Viện trưởng ( vòng hai).

Đồng chí Hà Duy Ngọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Viện KHCN VN đã chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có 17 cán bộ chủ chốt.


CÁC THÔNG BÁO ĐÃ ĐƯA: