1.jpg
2.jpg
3.jpg

 

ĐẠI HỘI CHI BỘ VIỆN CƠ HỌC VÀ

TIN HỌC NHIỆM KỲ 2010-2015

Đại hội Chi bộ Viện Cơ học và Tin học ứng dụng nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã họp từ 8 giờ đến 12 giờ ngày 14 tháng 05 năm 2010.

Đại hội có mặt 17 đại biểu (đảng viên) trên tổng số 17 đại biểu (đảng viên) được triệu tập; trong đó có 15 đảng viên chính thức, 02 đảng viên dự bị.

Khách mời gồm có 4 đồng chí:

-       Đồng chí Hà Duy Ngọ, phó Bí thư Đảng ủy Viện KHCN VN.

-       Đồng chí Bùi Quang Cư, Đảng ủy viên Viện KH-CN Việt Nam.

-       Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Chủ tịch Công đoàn Viện CH&TH Ứng dụng.

-       Đồng chí Phạm Thanh Bình, Bí thư Đoàn Viện CH&TH Ứng dụng.

Đại hội bầu: đoàn chủ tịch gồm các đồng chí Nguyễn Xuân Mãn, Đặng Văn Nghìn, Trần Văn Lăng; đoàn thư ký gồm các đồng chí Ngô Đức Anh, Huỳnh Thế Dân.

Đại hội đã nghe báo cáo về tình hình đảng viên tham dự Đại hội do đồng chí Đặng Văn Nghìn trình bày.

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua và đề án công tác nhiệm kỳ tới do đồng chí Nguyễn Xuân Mãn trình bày trước đại hội.

Đại hội đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015

-       Đại hội quyết định số lượng cấp ủy khóa tới là 3 đồng chí.

Các đồng chí được bầu vào cấp ủy như sau:

-       Nguyễn Xuân Mãn, Bí thư

-    Đặng Văn Nghìn, Phó Bí thư.

-    Vũ Thị Ngọc Lan

 

 Đại hội đã thông qua nghị quyết đại hội với 17 đại biểu (đảng viên) tán thành và 0 đại biểu (đảng viên) không tán thành.

Đại hội bế mạc lúc 12 giờ, ngày 14 tháng 05 năm 2010.   

 


CÁC THÔNG BÁO ĐÃ ĐƯA: