1.jpg
2.jpg
3.jpg

Lớp tập huấn cho các cán bộ nghiên cứu viên, giảng viên và sinh viên thực tập của Viện Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam về công nghệ GEO GRID


Vào ngày 05 – 06/12/2011 trên cơ sở thực hiện các nội dung trong nhiệm vụ Hợp tác Quốc Tế Nhật Việt với kinh phí do Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam tài trợ. Viện Cơ học và Tin học ứng dụng đã phối hợp cùng Viện Công nghệ Thông tin và Viện Khoa học và Công nghệ công nghiệp tiên tiến Nhật Bản(AIST) tổ chức lớp tập huấn cho các cán bộ nghiên cứu viên, giảng viên và sinh viên thực tập của Viện Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam về công nghệ GEO GRID và các hệ thống tính toán ứng dụng trong việc xử lý dữ liệu thông tin địa lý toàn cầu.

Khóa học giúp nâng cao trình độ hiểu biết của các nhà nghiên cứu và các chuyên viên thuộc Viện Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam về cách thức xây dựng các hệ thống máy tính gom cụm hoặc hệ thống điện toán đám mây có hiệu năng xử lý tính toán cao trong việc thực hiện các nghiên cứu và áp dụng trong nhiều lĩnh vực.CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC: