1.jpg
2.jpg
3.jpg

Đại hội thi đua yêu nước (10/04/2015)


Vào ngày 10/04/2015 Viện Cơ học và Tin học ứng dụng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 2 (2015-2020) Mục đích yêu cầu của đại hội là để đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011-2015; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020. Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, chiến sĩ thi đua và các gương điển hình tiên tiến . Phát động phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo chỉ thị của Bộ Chính trị và Luật Thi đua khen thưởng.Một số hình ảnh trong đại hội:

 

PGS.TS Nguyến Xuân Mãn đọc báo cáo thi đua yêu nước (2010-2015) và phát đông thi đua yêu nước (2015-2020)

Các cá nhân và tập thể được nhận bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước (2010-2015)
CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC: