1.jpg
2.jpg
3.jpg

Trong khuôn khổ nhiệm vụ hợp tác quốc tế VAST-RAS Viện Cơ học và Tin học ứng dụng tổ chức hội thảo"


Trong khuôn khổ nhiệm vụ hợp tác quốc tế VAST-RAS Viện Cơ học và Tin học ứng dụng tổ chức hội thảo" Some aspects of Contemporary issues in Ecoinformatics- Một số khía cạnh của vấn đề Tin Sinh thái học hiện đại " để giới thiệu các Công nghệ mới ứng dụng trong việc nghiên cứu và tìm kiếm các giải pháp cho một số vấn đề trong lĩnh vực Sinh thái học và môi trường . Hội thảo đã khai mạc vào ngày 20/03/2015 tại hội trường lầu 6 Viện Cơ học và Tin học ứng dụng số 291 Điện Biên Phủ , Phường 7 Quận 3. Tp Hồ Chí Minh
Một số hình ảnh tại hội thảo 

 

 CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC: