1.jpg
2.jpg
3.jpg

PGS TS Nguyễn Xuân Mãn Viện trưởng Viện CHTHUD thuộc Viện HLKHCN VN ký bản thỏa thuận hợp tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ


Ngày 5/12/2014,  PGS TS Nguyễn Xuân Mãn Viện trưởng Viện CHTHUD thuộc Viện HLKHCN VN đã cùng Ông Tổng Giám đốc Vladimir Borodavko NPO Center- OJSC thuộc Viện HLKHQG Belarus đã ký bản thỏa thuận hợp tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ trên một số lĩnh vực xử lý và khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng mới, máy nghiền và máy xoay bào và tập trung vào các vật liệu kim loại và không kim loại  được phát triển dựa trên các thiết bị và công nghệ mới tại NPO Center- OJSC

Một số hình ảnh  :

CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC: