1.jpg
2.jpg
3.jpg

Lớp tập huấn cho các cán bộ nghiên cứu viên, giảng viên và sinh viên thực tập do Viện Cơ học và Tin học ứng dụng phối hợp cùng Viện Công nghệ Thông tin và Viện Khoa học và Công nghệ công nghiệp tiên tiến Nhật Bản(AIST) tổ chức.
(05 – 06/12/2011)

# # #
# # #